Điều chỉnh quy hoạch nhiều tuyến cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

09/03/2021 15:55

Nhiều tuyến cao tốc qua địa bàn các tỉnh Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được điều chỉnh quy hoạch...

Điều chỉnh quy hoạch nhiều tuyến cao tốc vùng Đồng bằng sông cửu long

Nhiều tuyến cao tốc qua các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ được xem xét điều chỉnh quy hoạch - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Để phù hợp quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và đảm bảo tiến độ triển khai các tuyến cao tốc dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Cà Mau, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo tư vấn thiết kế nghiên cứu quy mô, phương án tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn tuyến kéo dài đến cảng Trần Đề) trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ; Lấy ý kiến thỏa thuận của các địa phương liên quan làm cơ sở báo cáo Bộ GTVT xem xét, chấp thuận.

"Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ các tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (điều chỉnh phương án tuyến và lộ trình đầu tư); Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (bổ sung đoạn tuyến kéo dài đến cảng Trần Đề, lộ trình đầu tư) An Hữu - Cao Lãnh thuộc tuyến Trà Vinh - Hồng Ngự (bổ sung); Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (điều chỉnh lộ trình đầu tư). Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ các tuyến cao tốc gửi về Tổng cục Đường bộ VN trước ngày 20/3", Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trong quá trình nghiên cứu quy mô, phương án tuyến đối với các tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồng thời, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ 4 tuyến cao tốc nêu trên.

"Trên cơ sở hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ 4 tuyến cao tốc do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lập; tờ của Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Tổng cục Đường bộ VN kiểm tra, rà soát và trình Bộ GTVT điều chỉnh quy hoạch 4 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Trà Vinh - Hồng Ngự; Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trước ngày 25/3 làm cơ sở để Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy