Điều kiện vay vốn vẫn quá sức doanh nghiệp nhỏ

19/11/2014 11:19

Các ngân hàng thương mại vẫn quá thận trọng, co cụm, có phần bảo thủ và e ngại với các doanh nghiệp, nhất là khối vừa và nhỏ; nhiều thủ tục, điều kiện tín dụng mới rất phức tạp và quá sức...

Điều kiện vay vốn vẫn quá sức doanh nghiệp nhỏ

Ông Long cho biết, theo phản ánh của doanh nghiệp, hiện chỉ hơn 32% có khả năng tiếp cận và được vay vốn thường xuyên; 35,24% khó tiếp cận, số còn lại không thể tiếp cận vốn. Tính đến hết tháng 6/2014, dư nợ tín dụng của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ 25% - và hầu như không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Ông Long kiến nghị, “cần đổi mới hoạt động tín dụng và bảo lãnh tín dụng theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khối này”.

Bảo Nguyên