DN phải lập bộ phận 3 người để chuyên tiếp các đoàn thanh tra

04/05/2018 07:30

Thủ tướng cho biết có 1 doanh nghiệp phải thành lập bộ phận 3 người chỉ chuyên đón tiếp các đoàn thanh tra.

dn phải lập bộ phận 3 người để chuyên tiếp các đoàn thanh tra

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo, điều hành, phải sớm chấm dứt tình trạng “trên nóng, dưới nóng, ở giữa thì lạnh”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được xác định nhất quán là ưu tiên hàng đầu trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Vì thế, cần rà soát cơ chế chính sách, quy định pháp luật, nếu không còn phù hợp, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội thì phải sửa ngay. 

Lưu ý việc khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra tràn lan, Thủ tướng cho biết có nghe thông tin có doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp sạch tại Hà Nội trong một tháng phải đón tiếp đến 8 đoàn thanh tra, kiểm tra. Điều đáng nói, doanh nghiệp này phải thành lập bộ phận 3 người với quỹ lương 30 triệu đồng/tháng chỉ chuyên đón tiếp, phục vụ yêu cầu về giấy tờ, sổ sách cho các đoàn thanh tra, kiểm tra. Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội kiểm tra thông tin, chấn chỉnh tình trạng này.

Bên cạnh đó, đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, rà soát lại các quy định thanh tra, kiểm tra, thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng.

Đề cập đến vấn đề quản lý đất đai, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải công khai, minh bạch giá thị trường tài sản công và đất đai, không để thất thoát tài sản đất đai Nhà nước. 

dn phải lập bộ phận 3 người để chuyên tiếp các đoàn thanh tra

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng cùng các vấn đề tồn tại và yêu cầu các Bộ, ngành sớm khắc phục

Một vấn đề khác được Thủ tướng lưu ý là các bộ, ngành, cơ quan chức năng chấn chỉnh công tác xét duyệt, trao giải thưởng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, một việc làm cần thiết để tôn vinh, khích lệ sản xuất sản phẩm tốt, có chất lượng nhưng rất dễ bị lợi dụng làm trái như thuốc chống ung thư làm từ than tre vừa qua.

Thủ tướng cũng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương chủ động, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, xã hội về tình hình các mặt kinh tế-xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Về chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo và đề án đã được Chính phủ phân công, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng thời, các bộ, ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung cho các Hội nghị chuyên đề quan trọng của Chính phủ sẽ được tổ chức vào tháng 5 và thời gian tới. 

Hoài Vũ