Đố bạn trả lời đúng hết bộ câu hỏi hiểm hóc đầy cú lừa này

14/11/2019 17:23

Trong 5 phút liệu bạn có trả lời đúng cả 6 câu hỏi?

Số nhỏ nhất nào lớn hơn 95.555 mà có 4 chữ số giống nhau?

95.999

2 tờ tiền trên bàn có tổng là 51 nghìn. Tờ đầu tiên không phải 1 nghìn. Hỏi là 2 tờ tiền nào?

Tờ thứ nhất là 50 nghìn, tờ thứ hai là 1 nghìn.

Sau 2 năm nữa, con chó có tuổi nhiều gấp đôi 5 năm trước. Hỏi hiện tại nó mấy tuổi?

12 tuổi.

Khi nào thì bạn tiếp tục khi thấy màu đỏ nhưng dừng lại khi thấy màu xanh?

Khi ăn dưa hấu.

Bố của một đứa trẻ là con bác sĩ lại không làm nghề bác sĩ. Hỏi tại sao?

Mẹ đứa trẻ mới là bác sĩ.

Bác sĩ cho bạn 4 viên thuốc và yêu cầu uống cách nhau mỗi 0 phút. Hỏi từ viên đầu tiên tới viên cuối cùng uống trong bao lâu?

90 phút.

Minh Châu (theo Brightside)