Một số hàng quán không kịp dọn dẹp thì người bán đã rời khỏi hiện trường, để lại đồ đạc kinh doanh trên vỉa hè.
Một số hàng quán không kịp dọn dẹp thì người bán đã rời khỏi hiện trường, để lại đồ đạc kinh doanh trên vỉa hè.
Phùng Đô