Doanh nghiệp không phải đi xin làm cảng cạn

30/05/2016 19:29

Bộ GTVT vừa chủ trì buổi làm việc xung quanh việc xây dựng Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn đến năm 2020...

Doanh nghiệp không phải đi xin làm cảng cạn 1

Việc hình thành các cảng cạn là nhằm giảm tải cho cảng biển lớn

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, cơ quan quản lý chỉ nghiên cứu, xác định khu vực cần đầu tư xây dựng ICD dựa trên dự báo nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế, khả năng bố trí quỹ đất của địa phương và căn cứ vào các tiêu chí về quy mô, kết nối hạ tầng. “Việc đầu tư xây dựng ICD cũng được xã hội hóa. Nhà nước hỗ trợ bằng nghiên cứu quy hoạch, chỉ ra những khu vực có tiềm năng, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối có sẵn, bố trí quỹ đất” , Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bày tỏ sự không hài lòng về việc quy hoạch tổng thể đã có từ 5 năm trước nhưng đến giờ mới xây dựng quy hoạch chi tiết, Thứ trưởng Công cho rằng, 5 năm qua, mỗi khi có nhu cầu đầu tư xây dựng ICD, DN đề xuất lên Bộ, Bộ lại phải đi xin ý kiến các Bộ, ngành, trình Thủ tướng quyết định. Nếu có Quy hoạch chi tiết, DN sẽ căn cứ vào đó để nghiên cứu, quyết định đầu tư, không cần phải đi xin.

Một điểm đáng lưu ý là theo Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng cạn đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, cả nước sẽ phát triển 13 ICD, có quy mô tối thiểu 70 ha, tối đa 400 ha, công suất đạt khoảng 6 triệu TEU/năm vào 2020 và 14,2 triệu TEU/năm vào 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu, cùng với việc xây dựng Quy hoạch chi tiết, cần khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030. Theo đó, có 2 nội dung cần điều chỉnh là giảm các tiêu chí ICD và cho phép các địa phương đã có cảng biển vẫn có thể được đầu tư ICD.

Phương Anh