Doanh nghiệp phải công bố kế hoạch sản xuất, bán xe chạy diezen

31/03/2017 15:43

Bộ GTVT triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe ô tô.

Doanh nghiệp phải công bố kế hoạch sản xuất, bán xe chạy diezen 1

Trong kế hoạch của doanh nghiệp phải nêu rõ số lượng xe chạy bằng diezen đã nhập, sản xuất tính đến hết 31/3/2017

Bộ GTVT vừa có văn bản triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ôtô, xe máy theo quy định tại Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với ôtô sử dụng nhiên liệu diezen.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô: rà soát, hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diezen (diesel, điêzen) để đảm bảo việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Nội dung kế hoạch của doanh nghiệp phải nêu rõ: số lượng xe nhập khẩu, sản xuất lắp ráp sử dụng nhiên liệu diezen theo từng kiểu loại tính đến hết ngày 31/3/2017; dự kiến số lượng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, đưa ra thị trường trong từng tháng, kể từ tháng 4 đến hết tháng 12/2017.

Bộ GTVT giám sát việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cam kết thực hiện việc tái xuất hoặc xuất khẩu ô tô sử dụng nhiên liệu diezen không hoàn thành thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Cục Đăng kiểm VN khẩn trương thực hiện các thủ tục kiểm định cho doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xe ô tô sử dụng nhiên liệu diezen. Trước ngày 30 hàng tháng, Cục Đăng kiểm VN báo cáo Bộ GTVT kết quả đăng kiểm loại xe trên của từng doanh nghiệp, cũng như việc đưa xe ra thị trường. Vụ Môi trường có nhiệm vụ tổng hợp, thông báo kế hoạch thực hiện của các doanh nghiệp và đối chiếu với số liệu kiểm định; Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giám sát doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch, kịp thời báo cáo Bộ GTVT giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Như Báo Giao thông đã thông tin, Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/2017 có công văn hỏa tốc số 436/TTg-CN về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg. Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diesel được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 126/TB-VPCP ngày 10/3/2017. Ô tô đã được Bộ GTVT chứng nhận thỏa mãn quy định về khí thải thì được thực hiện các thủ tục có liên quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu, đồng thời phải báo cáo Bộ GTVT kế hoạch trên.

H.Lộc