Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều nhũng nhiễu

18/04/2015 06:40

Ngày càng nhiều doanh nghiệp cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục là phổ biến.

doanh nghiệp vẫn gặp nhiều nhũng nhiễu
Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến (tăng từ 41% năm 2013 lên tới 66% năm 2014)

Cuộc điều tra về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm qua tiếp tục được tiến hành với gần 11.500 doanh nghiệp trong đó 9.859 doanh nghiệp dân doanh và 1.491 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cảm nhận từ hai khối doanh nghiệp này cho thấy, môi trường kinh doanh sẽ khởi sắc khi 46,1% doanh nghiệp dân doanh dự kiến sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong vòng 2 năm kế tiếp; tăng mạnh so với con số 32,5% của điều tra năm 2013.

Tỷ lệ doanh nghiệp trong nước tăng quy mô đầu tư vốn đã gia tăng trở lại và đạt 10,8% sau hai năm giảm xuống mức thấp nhất (6,4% trong năm 2012 và 2013). Quy mô vốn trung bình của doanh nghiệp là 15,1 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2006 và là mức cao nhất trong vòng chín năm qua. Tỷ lệ doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động cũng tăng gần gấp đôi (11,5%) so với hai năm trước đó.

Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng đây là những tín hiệu tốt trong việc thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng. Tuy nhiên đáng chú ý kết quả PCI cũng cho thấy sức sáng tạo của một số địa phương dường như đang chững lại. Việt Nam cần có những cắt giảm mạnh hơn thủ tục hành chính cũng như phải quy hoạch tốt hơn với các chính sách công nghiệp thông minh. Kết quả điều tra cho thấy, đánh giá sự năng động, sáng tạo ở các cấp chính quyền cũng chỉ tương đương mức năm 2013 (53%).

Một vài chỉ số như tính năng động của chính quyền tỉnh (giảm 1,02 điểm) và tiếp cận đất đai (giảm 1,01 điểm), chỉ số cạnh tranh bình đẳng giảm gần 0,5 điểm. Điều này cho thấy các chi phí không chính thức để tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang tiếp tục “hành” doanh nghiệp. Sau nhiều năm có xu hướng giảm, năm 2014 lại tăng.  Có 10% số doanh nghiệp phải dành hơn 10% doanh thu cho các khoản chi phí không chính thức. Chi phí “hoa hồng” trong hoạt động đấu thầu khi tham gia hợp đồng với các cơ quan nhà nước của doanh nghiệp dân doanh vẫn không có gì thay đổi nhiều, (55% năm 2014 so với 56% năm 2013).

Ngoài ra, ngày càng nhiều doanh nghiệp cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến (tăng từ 41% năm 2013 lên tới 66% năm 2014). Tỷ lệ này ở điều tra nhóm doanh nghiệp FDI cũng ở mức tương tự (60%). 

Huy Tuấn