Doanh nghiệp xuất khẩu bị cấm vay ngoại tệ từ 31/3

31/03/2016 19:20

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, chính sách này nhằm hỗ trợ ổn định tỉ giá, chống đô la hóa.

doanh nghiệp xuất khẩu bị cấm vay ngoại tệ từ 31/3

Doanh nghiệp xuất khẩu bị cấm vay ngoại tệ từ 31/3. Ảnh mình hoạ

Theo Thông tư 24/2015/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, kể từ 31/3, trường hợp doanh nghiệp chỉ muốn vay ngoại tệ sau đó bán đi lấy tiền đồng để hưởng mức chênh lệch lãi suất cao sẽ bị cấm vay ngoại tệ.

NHNN cho biết, “thực chất bản thân họ chỉ có nhu cầu tiền VND chứ không phải ngoại tệ. Đây là nhóm đối tượng vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam”.

Như vậy, với ngoại tệ, nhóm này sẽ không được vay mà chuyển sang mua – bán ngoại tệ.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) Bùi Quốc Dũng cho biết, ngoài đối tượng trên, những khách hàng có nhu cầu ngoại tệ chính đáng vẫn được vay ngoại tệ như trước đây.

Viện dẫn Thông tư 43/2014/TT-NHNN, ông Dũng cho biết, có 4 nhóm đối tượng vay ngoại tệ là: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay; Cho vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

“Hai nhóm đối tượng này không giới hạn về mặt thời gian”, ông Dũng nói.

Đối tượng thứ ba, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.

Và nhóm thứ tư là vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. “Hai nhóm đối tượng thứ 3, thứ 4 này tại Thông tư 43 có qui định giới hạn thời gian tới 31/12/2015”, ông Dũng cho hay.

Còn theo Thông tư 24, nhóm đối tượng 1,2,3 tiếp tục được vay như bình thường. Thậm chí, nhóm đối tượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, nếu tại Thông tư 43 qui định chỉ giới hạn đến 31/12/2015, thì tại Thông tư 24 NHNN không giới hạn thời hạn thực hiện việc cho vay này như quy định tại Thông tư 43.

“Riêng với nhóm đối tượng thứ tư, vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay, thời hạn thực hiện việc cho vay theo qui định tại Thông tư 24 là đến 31/3/2016”, ông Dũng nói.

C.Sơn