Đổi GPLX mẫu mới sớm 3 tháng không phải khám sức khỏe

23/01/2015 14:12

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 87 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46 ngày 7/11/2012

Đổi gplx mẫu mới sớm 3 tháng không phải khám sức khỏe
 

Theo Điều 1 Thông tư số 87, Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang giấy phép bằng vật liệu PET cho các đối tượng: Người có GPLX các hạng A1, A2, A3; người có GPLX hạng A4, GPLX ô tô còn hạn sử dụng trên ba tháng.

Như vậy, theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/2/2015 nêu trên, người có GPLX các hạng A1, A2, A3; A4, GPLX ô tô còn hạn sử dụng trên 3 tháng sẽ được miễn thủ tục kiểm tra sức khỏe khi đổi GPLX bằng giấy bìa sang vật liệu PET.

Theo ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện - người lái (Tổng cục Đường bộ VN), mục tiêu của việc sửa đổi quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi từ GPLX bằng vật liệu bìa giấy sang GPLX mới, bằng vật liệu PET. Hiện còn khoảng 2 triệu người chưa đổi GPLX bìa giấy sang loại PET. Vì thế, quy định này sẽ khuyến khích người dân chuyển đổi GPLX sang mẫu mới.

T.M

Báo giấy