Đóng mới phương tiện thủy cần biết quy định chở hóa chất nguy hiểm

22/05/2017 17:26

Bộ GTVT vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của phương tiện chở hóa chất nguy hiểm để sẵn sàng áp dụng.

Đóng mới phương tiện thủy cần biết quy định chở hóa chất nguy hiểm 1

Quy chuẩn về phương tiện thủy chở xô hóa chất nguy hiểm nhằm sẵn sàng đáp ứng các trường hợp phương tiện được đóng để chở loại hàng trên

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 15 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở hóa chất nguy hiểm: như axit, sulphur, khí hỏa lỏng... Các hoạt động thiết kế, đóng mới, sữa chữa, khai thác và xuất nhập khẩu, kiểm định tàu vỏ thép chở hóa chất nguy hiểm đều phải tuân theo quy chuẩn trên.

Nội dung quy chuẩn ngoài các quy định chung chi tiết về kết cấu phương tiện, chủng loại trang thiết bị trên phương tiện, còn có một chương quy định các yêu cầu đặc biệt khi phương tiện chở loại mặt hàng có tính chất  nguy hiểm riêng. Chẳng hạn, tàu chở dung dịch ammonium Nitrate phải trang bị hệ thống báo nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp; tàu chở Phosphorus trong lúc vận chuyển hàng phải có nguồn cấp nước chảy liên tục trên boong để trường hợp xảy ra tràn khí có thể được rửa ngay lập tức; trên tàu chở Hydrogen peroxide phải có quần áo bảo hộ chịu loại khí trên, chịu lửa và găng tay, ủng, thiết bị bảo vệ mắt thích hợp...

Ông Đỗ Trung Học, Trưởng phòng Tàu sông của Cục Đăng kiểm VN cho biết, quy chuẩn trên phù hợp với tiêu chuẩn hiện nay của các nước tiên tiến như Nhật, Nga, Pháp. Việt Nam hiện chưa có phương tiện thủy nào chở hóa chất nguy hiểm. Việc ban hành quy chuẩn trên nhằm sẵn sàng áp dụng cho trường hợp đề nghị đóng mới, nhập khẩu phương tiện chở xô hóa chất nguy hiểm.

Quy chuẩn có hiệu lực từ 28/11/2017, Cục Đăng kiểm VN được giao trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn thống nhất trên toàn quốc.

Huy Lộc