Aoshima - Đảo mèo: Đảo Aoshima rất nổi tiếng ở Nhật Bản bởi những cư dân mèo sinh sống ở đây còn đông hơn người. Bởi có tới hơn 100 con mèo trong khi chỉ có vài chục người, đảo Aoshima còn có tên gọi là đảo Mèo. 
Aoshima - Đảo mèo: Đảo Aoshima rất nổi tiếng ở Nhật Bản bởi những cư dân mèo sinh sống ở đây còn đông hơn người. Bởi có tới hơn 100 con mèo trong khi chỉ có vài chục người, đảo Aoshima còn có tên gọi là đảo Mèo. 
Hàn Ly (Theo thetravel)