Dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói xả thải ô nhiễm

28/02/2017 15:18

UBND Quảng Ninh vừa chỉ đạo tạm dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp do xả thải ô nhiễm.

Dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói xả thải ô nhiễm 1

Tạm dừng hoạt động của nhà máy gạch ngói tại thị xã Đông Triều do xả thải, gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo tạm dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều thuộc Công ty Cổ phần Gạch ngói Kim Sơn do đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, yêu cầu Công ty này triển khai ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra. Sau đó, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đông Triều để kiểm tra, xác nhận (có sự chứng kiến của nhân dân địa phương bằng biên bản cụ thể). 

>>>Xem thêm video Cháy dữ dội tại Nhà máy bia xứ Thanh:

Tỉnh Quảng Ninh chỉ xem xét cho nhà máy hoạt động trở lại sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với UBND thị xã Đông Triều có báo cáo xác nhận và đề xuất cho hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, giao cho thị xã Đông Triều chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc dừng các hoạt động gây ô nhiễm môi trường và triển khai các biện pháp khắc phục tại Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kim Sơn.

Kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về việc Công ty tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật 4.514 m2 từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Phúc Hưng