Dừng xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

20/10/2018 07:10

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang...

dừng xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng thọ quang

Cảng cá Thọ Quang

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng (Dự án). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền vào, rời Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng, phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ động phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan nghiên cứu, cân đối và bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ GTVT và một số Bộ liên quan có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, cảng biển Đà Nẵng theo hình thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT). Lý do được Bộ GTVT đưa ra là do việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư theo phương án tài chính dự án không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

T.Vy