Đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai bị biến thành nơi xả rác

16:36, 01/03/2019

Nhiều km đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Gia Lai đã biến thành nơi xả rác thải, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường...

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Prông và huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) xuất hiện rất nhiều rác thải. Người dân đã sử dụng mép đường Hồ Chí Minh thành điểm đổ rác thải. Rất nhiều chất thải sau xây dựng như gạch vỡ, gạch men hỏng cũng được đổ ngay trên hệ thống mương thoát nước; nhiều km tuyến đường này đầy những bao nilon, những vật dụng hỏng....

Tạ Vĩnh Yên