Đường lớn đánh thức tiềm năng vùng Tây Bắc

10/10/2018 08:44

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình khánh thành ngày 10/10 sẽ cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông cho tỉnh Hòa Bình.

Đình Quang