Đường sắt cần hàng trăm tỉ để hoàn thành dự án đầu tư hạ tầng dang dở

30/07/2019 16:31

Lĩnh vực đường sắt đang cần hàng trăm tỉ đồng để hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giai đoạn 2016-2020...

Đường sắt cần hàng trăm tỉ để hoàn thành dự án đầu tư hạ tầng dang dở 1
Đường sắt cần hàng trăm tỉ để hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt VN, tháng 8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Theo đó, tổng số vốn của các dự án được giao cho Tổng công ty Đường sắt VN là 1.322 tỉ đồng, tập trung cho 5 dự án đầu tư. Trong đó có 3 dự án xây dựng cơ bản và 2 dự án chuyển tiếp. Đến hết 31/12/2018, vốn trung hạn đã giải ngân là 1.167 tỉ, đạt 88,3%. Tuy nhiên, khoảng 50% số vốn này là để trả nợ xây dựng cơ bản và hoàn ứng các công trình, dự án.

Như vậy, giai đoạn 2016-2020, còn hơn 150 tỉ đồng cần được bố trí vốn để thực hiện các dự án đang triển khai dở dang. Trong đó, riêng năm 2019, Tổng công ty Đường sắt cần bố trí hơn 73 tỉ đồng để thực hiện tiếp dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM; Công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp 1856 của Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục bố trí thêm 18 tỉ đồng để hoàn thành các khối lượng dở dang và quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra, bổ sung vốn cho một số dự án như dự án gia cố, đảm bảo an toàn cầu Long Biên đến hết 2025 để hoàn thành công tác kế toán là 13 tỉ đồng.

Về các dự án đảm bảo an toàn đường ngang, hành lang đường sắt, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết đang triển khai các thủ tục để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang năm 2019 với 52 công trình đường ngang.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó TGĐ phụ trách Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, do vướng các thủ tục, mất nhiều thời gian chờ đợi nhập khẩu các thiết bị đường ngang nên dự án 52 đường ngang này đang chậm tiến độ. “Chúng tôi đang tập trung thực hiện nốt các công đoạn này để sang giai đoạn thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành trong năm 2019”, ông Mạnh nói.

Kỳ Nam