Đường sắt "đặt hàng" Đại học Công nghệ GTVT đào tạo nhân lực

02/08/2017 09:42

Tổng công ty Đường sắt VN và ĐH Công nghệ GTVT hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu KHCN.

Thanh Thúy