Đường sắt giảm 10% giá vé tàu Sài Gòn – Tuy Hòa

19/07/2016 13:41

Đường sắt Sài Gòn giảm 10% giá vé nhân dịp khai trương tàu SNT6/9 tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa.

Ga-Nha-Trang

Đi tàu SNT9 nhân dịp khai trương được giảm 10% giá vé

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu SNT6/SNT9 trên tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa và ngược lại. Đôi tàu được tổ chức chạy trên cơ sở hành trình của đôi tàu Sài Gòn – Nha Trang –Sài Gòn kéo dài hành trình đến ga Tuy Hòa.

Cụ thể, tàu SNT6 xuất phát Sài Gòn kể từ ngày hôm nay (19/7) và tàu SNT9 xuất phát Tuy Hòa kể từ ngày 20/7/2016. Tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h25, đến ga Tuy Hòa lúc 9h39 hôm sau. Tàu SNT9 xuất phát ga Tuy Hòa lúc 17h25, đến ga Sài Gòn lúc 8h15 hôm sau.

Tàu dừng đón, tiễn khách tại các ga: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Ninh Hòa, Tuy Hòa. Riêng tàu SNT6 dừng thêm ga Cà Ná để đón, trả khách.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhân dịp khai trương, đơn vị này sẽ giảm giá vé tàu 10% cho hành khách đi tàu SNT9 Tuy Hòa – Sài Gòn từ ngày 20/7/2016 đến 26/7/2016. Tuy nhiên, chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho hành khách đi từ các ga Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang đến các ga Biên Hòa, Sài Gòn.

Kỳ Nam