Đường thuỷ Nội địa phía Nam huy động tổng lực ứng phó bão Tembin

24/12/2017 15:02

Các đơn vị, địa phương từ Quảng Nam đến Cà Mau rốt ráo nhiều biện pháp để tàu thuyền, phương tiện thủy an toàn...

Đường thuỷ nội địa phía nam huy động tổng lực ứng phó bão tembin

Các phương tiện thủy ở Tiền Giang về nơi tránh trú bão an toàn (Ảnh: Mai Huyên)

Ngày 24/12, Cục Đường thuỷ Nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam đang rốt ráo chỉ đạo các đơn vị, địa phương vùng ảnh hưởng bão số 16 (bão Tembin) khẩn trương triển khai công tác phồng chống bão.

Ông Phan Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết: Hiện nay cơn bão số 16 đang đổ bộ vào miền Nam diễn biến rất phức tạp. Trước khi vào Biển Đông, bão số 16 đã càn quét qua đảo Pa-La-oan, Philippin gây thiệt hại lớn. Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã có những chỉ đạo nhanh chóng cho các đơn vị trực thuộc sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 16. Cục ĐTNĐ Việt Nam đã có công điện khẩn gửi đến các Chi cục, Cảng vụ ĐTNĐ, Sở GTVT từ khu vực Quảng Nam đến Cà Mau phải huy động toàn bộ nguồn lực triển khai công tác phòng chống bão theo các phương án đề ra, tất cả tàu thuyền phải về nơi tránh trú bão an toàn, hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại do bão gây ra.

Theo Công điện khẩn 2969 của Cục ĐTNĐ Việt Nam gửi Chi Cục ĐTNĐ phía Nam, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, IV, Các Công ty CP QLBTĐTNĐ số 10,11,12,13,14 và 15, Các Sở GTVT từ Quảng Nam đến Cà Mau nhanh chóng triển khai lực lượng, triển khai công tác phòng chống trước khi cơn bão Tembin (bão số 16) đổ bộ vào đất liền.

Theo đó, nhằm chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 16, Cục ĐTNĐ Việt Nam yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến di chuyển của bão, trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh.

Triển khai các phương án, biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; bảo vệ nhà trạm, trang thiết bị, kho tàng, nhà cửa, phương tiện, báo hiệu, tính mạng cho cán bộ công nhân viên trong các đơn vị... hạn chế tối thiểu những thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Cảng vụ ĐTNĐ khu vực, Đội thanh tra an toàn, các công ty quản lý bào trì phía Nam trong phạm vi được giao quản lý, tăng cường chủ động công tác phòng chống bão, lũ lụt, lũ quét có thể xẩy ra; đặc biệt tuyến sông, kênh vùng núi, đảm bảo an toàn cho con người, phương tiện, hệ thống báo hiệu, nhà trạm... 

Bên cạnh đó, các đơn vị đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc triển khai phương án điều chỉnh, thu hồi neo buộc hệ thống báo hiệu, công tác điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông tại vị trí đã được Bộ GTVT phê duyệt, chủ động trong công tác kiểm tra các vị trí trọng yếu trên tuyến ĐTNĐ quốc gia, đặc biệt các công trình cầu bắc qua sông để có phương án xử lý kịp thời.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền hoạt động bến khách ngang sông, yêu cầu dừng hoặc tạm dừng hoạt động đối với bến không đủ điều kiện an toàn, đặc biệt trong thời gian bão lũ. Khi có bão, lũ phải kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn chủ phương tiện; trường hợp cần thiết tạm thời không cấp giấy phép rời cảng, bến đối với những phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thuỷ nội địa đang xẩy ra bão, lũ. Các đơn vị phải thực hiện công tác bảo trì, công tác điều tiết khống chế, chống va trôi trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia…

Mai Huyên