Facebook sắp "tung" công nghệ WiFi với tốc độ không tưởng

23/05/2018 20:09

Một công nghệ WiFi mới với tốc độ không tưởng hiện đang được Qualcomm và Facebook phối hợp phát triển.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Một công nghệ WiFi mới với tốc độ không tưởng hiện đang được Qualcomm và Facebook phối hợp phát triển.

Một dự án nhằm đưa tốc độ mạng WiFi lên tầm không tưởng hiện đang được Qualcomm - một trong những đơn vị đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ 5G phối hợp với Facebook để phát triển.

Qualcomm cho biết họ đang tiến hành hợp tác trong dự án công nghệ Terragraph của Facebook nhằm nâng cao tốc độ WiFi "thông qua việc phát triển hệ thống wifi đa nút dựa trên công nghệ tần số 60GHz". Công nghệ này cho phép cải thiện tốc độ, hiệu quả và lượng kết nối internet trên toàn thế giới mà chỉ cần sử dụng số lượng nhỏ cáp để đạt được tốc độ kết nối tới gigabit trên thực tế.

Theo thông báo, dự án này sẽ bước đầu được áp dụng ở một số thành phố lớn trên thế giới từ giữa năm 2019, tuy nhiên cụ thể thông tin về thành phố vẫn chưa được tiết lộ.

Xem thêm video:

H. Nam