Gần 14.000 tỷ đồng xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm logistics

17/07/2018 15:36

Đến năm 2050, Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics, đáp ứng 50% sản lượng qua đường biển, hàng không, đường sắt…

Vĩnh Nhân