Gần 60% doanh nghiệp Việt mù mờ thông tin về thị trường thế giới

08/06/2014 17:29

Báo cáo kết quả điều tra mà Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy một thực trạng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có thông tin chắc chắn về nhu cầu của thị trường thế giới. 

Báo cáo kết quả điều tra mà Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy một thực trạng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có thông tin chắc chắn về nhu cầu của thị trường thế giới.

Trong số 7.675 doanh nghiệp mà Tổng cục Thống kê tiến hành khảo sát, có tới 55,8% số doanh nghiệp được hỏi trả lời không biết hoặc không đánh giá được nhu cầu của thị trường thế giới hiện nay. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ, không có nhiều doanh nghiệp lớn nằm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu nên hạn chế nhiều đến khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường thế giới. Đồng thời, kết quả khảo sát này cũng cho thấy, vai trò của Bộ Công thương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam trong việc xúc tiến và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong nước về nhu cầu của thị trường thế giới còn hạn chế. Việc không đánh giá được nhu cầu thị trường thế giới đã và đang hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

gần 60% doanh nghiệp việt mù mờ thông tin về thị trường thế giới
Nhờ nắm bắt được nhu cầu thị trường thế giới, thủy sản Việt Nam đã có chỗ đứng vững trên thị trường nhiều nước

Việc mù mờ thông tin về thị trường thế giới cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến doanh nghiệp không tìm được đầu ra, dẫn tới ngừng hoạt động. Theo Tổng cục Thống kê, tính từ thời điểm 1/1/2013 tới nay, số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 433 (chiếm 5,6%), thì có đến 58,7% doanh nghiệp ngừng hoạt động do không tìm được thị trường đầu ra.

Quỳnh Anh