Gắn hoạt động của Tháng Công nhân với các chương trình phúc lợi

26/03/2018 18:03

Công đoàn GTVT Việt Nam lên kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 và triển khai nhiều chương trình phúc lợi.

gắn hoạt động của tháng công nhân với các chương trình phúc lợi

Các cấp Công đoàn GTVT cần quan tâm đến người lao động khó khăn với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2018. Ảnh: Trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho thanh tra giao thông viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn GTVT Việt Nam vừa lên kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018. Theo đó, các cấp công đoàn GTVT VN tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 gắn với các hoạt động trước thềm Đại hội X Công đoàn GTVT VN, Đại hội XII Công đoàn VN với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

Theo lãnh đạo Công đoàn GTVT VN, nội dung các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2018 cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; Đối tượng trung tâm là công nhân lao động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Cụ thể, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập… cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” như: triển khai phúc lợi chăm sóc sức khỏe; Huy động các nguồn lực xã hội, nhất là các doanh nghiệp để trao quà, tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, công nhân khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động; Cùng đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018.

Thanh Thúy