Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày của mỗi người

04/06/2018 06:08

Sáng 3/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi...

gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày của mỗi người

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 3/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng 700 đại biểu là các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc qua các thời kỳ và các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực trên cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, 70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, cần đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, trong đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư yêu cầu cần xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho đất nước, xã hội, con người; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng…

Tại lễ kỷ niệm, 70 tập thể cá nhân điển hình, tiến tiến đã được vinh danh. 

TTXVN