Gia Lai: Gần 300 lãnh đạo bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

22/08/2017 09:52

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý vẫn còn 283 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

gia lai: gần 300 lãnh đạo bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Tranh minh họa. Nguồn: Dân trí

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó… trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2014 đến 31/3/2017.

Theo đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý vẫn còn 283 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Cụ thể, có 3/48 lượt không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lĩnh vực, 8/48 lượt chưa đáp ứng về ngạch (chưa được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính), 1/269 lượt quá tuổi bổ nhiệm 5 tháng, 97/387 lượt không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Ngoài ra còn có 11/435 lượt không có trình độ đại học chuyên môn, 67/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ quản lý nhà nước, 54/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ ngoại ngữ, 45/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ tin học.

Về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo còn một số hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, tờ trình của bộ phận… Trong đó có 1 trường hợp bổ nhiệm không có văn bản xin ý kiến của cơ quan chức năng; 94 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm, nhiều quyết định bổ nhiệm lại ghi không đúng thời gian tiếp nối theo quyết định trước. Đối với việc tuyển dụng công chức, còn các tồn tại như có 6 trường hợp không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi quyết định tuyển dụng; không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tuyển dụng các trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, có 3 trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm có trình độ đại học; 1 trường hợp tiếp nhận xếp lương ngạch chuyên viên chính nhưng UBND tỉnh không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ; 1 trường hợp tuyển dụng theo chế độ cử tuyển nhưng không thực hiện quy trình xét tuyển. Đối với 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh nhưng lại không đúng đối tượng theo quy định về số lượng cấp phó, còn 4/38 cơ quan, đơn vị vẫn sử dụng vượt quá số lượng cấp phó 7 người.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị rà soát những trường hợp đã được tuyển dụng không qua thi; hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và xét tuyến đối tượng cử tuyển. Đồng thời, thực hiện đúng việc lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền và báo cáo về các trường hợp được tuyển dụng không qua thi. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tỉnh Gia Lai rà soát, bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức. Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với các công chức không đáp ứng trình độ đại học. Cùng với đó, có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học... đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn hoàn thành. Khi hết thời hạn quy định, nếu không đáp ứng thì không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo. Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Hoài Vũ