Gia Lai: Trưởng và Phó ban Tổ chức huyện ủy bị kỷ luật

05/06/2017 10:19

Tham mưu sai về hồ sơ kết nạp đảng viên, hai lãnh đạo ban Tổ chức Huyện uỷ Chư Sê bị kỷ luật.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Huyện uỷ Chư Sê (Gia Lai)

Sáng ngày 5/6, một cán bộ của Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đã ban hành quyết định kỷ luật "Khiển trách" đối với Trưởng ban và Phó ban Tổ chức do tham mưu sai về hồ sơ kết nạp đảng viên. 

Trước đó, ông Lê Hữu Phúc, Phó ban Tổ chức được phân công trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng nhưng đã thiếu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu chặt chẽ trong việc xem xét, thẩm tra hồ sơ phát triển đảng dẫn đến tham mưu cho ban Thường vụ Huyện uỷ ra quyết định kết nạp đảng viên sai quy định của điều lệ Đảng. 

Còn ông Lê Kim Khoa- Bí thư Chi bộ khối Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện uỷ Chư Sê đã buông lỏng quản lý; thiếu chỉ đạo giám sát kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý của mình. Ban tổ chức đã tham mưu cho ban Thường vụ Huyện uỷ xét Quyết định kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị sai quy định của Điều lệ Đảng.

Cả hai lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ Chư Sê đều là Huyện uỷ viên Huyện uỷ Chư Sê. 

Tạ Vĩnh Yên