Giá xăng dầu thay đổi thế nào từ 15h hôm nay?

07/08/2018 15:22

Liên Bộ chiều nay đã quyết định giữ nguyên giá xăng và chỉ tăng nhẹ giá các mặt hàng dầu.

giá xăng dầu thay đổi thế nào từ 15h hôm nay?
Liên Bộ quyết định giữ nguyên giá xăng. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, từ 15h chiều nay giá Xăng E5 RON92, Xăng RON95-III giữ nguyên. Trong khi đó, giá Dầu diesel 0.05S tăng 296 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 205 đồng/lít, Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 257 đồng/kg.  

Như vậy, sau 15h chiều nay, giá bán Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.177 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.538 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.379 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.013 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Đối với chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định tăng mức chi sử dụng quỹ đối với Xăng E5 RON92 từ 853 đồng/lít của kỳ trước lên 1.194 đồng/lít; với Xăng RON95 cũng tăng từ 95 đồng/lít của kỳ trước lên 554 đồng/lít. Chi sử dụng quỹ từ Dầu mazut giữ nguyên70 đồng/kg.