Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít từ 15h hôm nay

08/05/2018 15:04

Đồng loạt các mặt hàng xăng dầu tăng giá, trong đó xăng E5 tăng hơn 500 đồng/lít.

giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít từ 15h hôm nay

Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít từ 15h hôm nay. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ 15h hôm nay, giá Xăng E5 RON92 tăng 508 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 411 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 373 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 336 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 399 đồng/kg.

Như vậy, sau 15h hôm nay, giá Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.440 đồng/lít; - Xăng RON95-III không cao hơn 20.911 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.107 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.917 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.759 đồng/kg.

Bên cạnh tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu, Liên Bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Đối với chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức chi đối với Xăng E5 RON92 là 958 đồng/lít, Xăng RON95 là 451 đồng/lít; Dầu diesel 200 đồng/lít và Dầu hỏa 200 đồng/lít.

C.Sơn