Giải golf Chung tay Vì ATGT: Mang yêu thương, trao cơ hội

14:33, 16/03/2022

Toàn bộ số tiền ủng hộ qua giải đấu sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ dành tặng nạn nhân tai nạn giao thông và các hoạt động vì an toàn giao thông.

Linh Đoàn - Nguyễn Hoàn - Ngọc Hùng