Giải ngân FDI đạt kỷ lục trên 13 tỷ USD

02/12/2015 09:10

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, giải ngân vốn FDI đã đạt trên 13,2 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

giải ngân fdi đạt kỷ lục trên 13 tỷ usd
 Giải ngân vốn FDI đã đạt trên 13,2 tỷ USD

Đây được coi là con số cao nhất trong những năm qua, trung bình 11 - 12 tỷ USD. Bên cạnh vốn giải ngân, vốn đăng ký, bao gồm vốn trong dự án cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng qua cũng tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, 11 tháng qua, cả nước có 1.855 dự án cấp mới (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014) và 692 lượt dự án tăng vốn (tăng 34,4%) với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt trên 20,22 tỷ USD (tăng 16,7%). Đáng chú ý, ba dự án lớn có số vốn đăng ký và tăng thêm là 6,6 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng vốn FDI thu hút được là dự án Công ty Samsung Display VN với số vốn tăng thêm là 3 tỷ USD, dự án Nhà máy Điện Duyên Hải 2 và dự án Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế vương. 

N.Dương