Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bảo hiểm PVI

05/03/2018 15:18

Bảo hiểm PVI luôn xác định chất lượng nhân viên là yếu tố then chốt tạo nên niềm tin của khách hàng.

giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bảo hiểm pvi

Bảo hiểm PVI luôn xác định chất lượng nhân viên là yếu tố then chốt tạo nên niềm tin của khách hàng

Bảo hiểm PVI xác định việc nâng cao thu nhập, xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp để có một đội ngũ nhân lực tinh gọn, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2018.

Là một trong những nhà bảo hiểm (BH) hàng đầu trong lĩnh vực BH phi nhân thọ, Bảo hiểm PVI luôn xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, giám định viên là yếu tố then chốt tạo nên niềm tin của khách hàng. Vì thế, Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, Bảo hiểm PVI liên tục tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, trong năm 2017, Bảo hiểm PVI đã tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giải quyết khiếu nại xe cơ giới cho các giám định viên trong toàn hệ thống, tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong năm 2017, gần 200 cán bộ giám định viên của Bảo hiểm PVI đã được tham gia các khóa huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời trải qua những cuộc sát hạch khắt khe.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm PVI cũng tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Trong 8 tháng đầu năm 2017, công ty đã tập huấn, đào tạo cho hơn 1.400 lượt cán bộ. Theo Chiến lược Quản lý Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của Bảo hiểm PVI, các chương trình đào tạo đều được xây dựng và triển khai phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của từng cấp quản lý và nhóm đối tượng cán bộ. Đặc biệt, các chương trình phát triển đội ngũ cán bộ nguồn, các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu và các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giải quyết khiếu nại, dịch vụ khách hàng… cũng được công ty đặc biệt chú trọng.

Đại diện Bảo hiểm PVI chia sẻ: “Chất lượng của đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng là một trong những yếu tố tạo ra lòng tin của khách hàng, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp BH. Hiểu rõ được vấn đề này, chúng tôi đã có lộ trình rà soát đánh giá năng lực chuyên môn định kỳ để từ đó có kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng cán bộ, nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên”.

Hạ Lan