Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất

06/12/2018 16:29

Ông Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng là người có phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. Ảnh: CTV

Sáng 6/12, tại Kỳ họp thứ XII, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng với 46 phiếu tín nhiệm cao (90,2%), 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Xếp thứ hai là ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng với 43 phiếu tín nhiệm cao (84,31%), 6 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Hai người xếp thứ ba là ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phan Thanh Mừng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cùng có 41 phiếu tín nhiệm cao (80,39%), 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ở nhóm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp, trong đó, đại tá Lê Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng) là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 16 phiếu (31,37%), 19 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm cao.

Kế đến là bà Vũ Thị Hiếu Đồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với 14 phiếu tín nhiệm thấp (27,45%), 17 phiếu tín nhiệm và 18 phiếu tín nhiệm cao.

Tiếp đó là ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch với 11 phiếu tín nhiệm thấp (21,56%), 22 phiếu tín nhiệm và 16 phiếu tín nhiệm cao.

Gia Minh