Giảm tiêu cực, nhũng nhiễu nhờ thủ tục thông thoáng

19/06/2018 07:43

Thực hiện thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, hồ sơ, chứng từ sẽ hoàn toàn được điện tử hóa.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Làm thủ tục xuất bến tại Cảng vụ Quảng Ninh - Ảnh: Tạ Tôn

Việc triển khai mạnh mẽ Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN là giải pháp quan trọng để cải cách, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) theo mục tiêu của Chính phủ mà còn được kỳ vọng giúp giảm tiêu cực, nhũng nhiễu nhờ sự công khai, minh bạch.

Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN là môi trường tiện ích cho phép người làm thủ tục khai báo, gửi thông tin, hồ sơ chứng từ tới một điểm tiếp nhận, xử lý và nhận kết quả duy nhất để hoàn thành tất cả các thủ tục với các cơ quan liên quan.

Thực hiện thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, hồ sơ, chứng từ sẽ hoàn toàn được điện tử hóa. Doanh nghiệp chỉ cần ngồi tại trụ sở của mình và gửi hồ sơ điện tử là có thể hoàn thành cấp phép, thủ tục thông quan lô hàng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ, đi lại để thực hiện các thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả.

Hơn thế nữa, hệ thống của Cơ chế một cửa quốc gia còn giúp lưu các thông tin hồ sơ, ngày giờ mà doanh nghiệp gửi đến, các thông tin có liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính được công bố công khai, minh bạch. Thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia giảm sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Đây chính là cơ sở đảm bảo giảm tối đa tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức.

Ngay từ khi Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai cuối năm 2014, đầu năm 2015, Bộ GTVT là đơn vị tiên phong thực hiện với việc kết nối chính thức tại một số cảng biển. Tiếp theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đã hưởng lợi lớn nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, tạo phong trào triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong rất nhiều lĩnh vực khác như: đăng kiểm, đường thủy nội địa...

Giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT dự kiến cung cấp 75 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, trong đó hàng hải có 6 thủ tục, đường bộ có 65 thủ tục, đường thuỷ nội địa có 4 thủ tục. Theo các chuyên gia, đây chính là sự thể hiện mạnh mẽ nhất cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo của ngành GTVT.

Thanh Bình