Giáo dục phổ thông chú trọng thực tiễn

21/08/2014 09:08

Giáo dục phổ thông sẽ theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn...

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Với giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; Triển khai chương trình hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng; Đẩy mạnh việc chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số; Tăng cường quản lý giáo dục mầm non tư thục ở các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung.

Q.A