Globaltrans Air nhận Giấy phép kinh doanh hàng không chung

21/04/2018 14:24

Bộ GTVT vừa cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air.

Bộ GTVT vừa cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung số 1/2018/GP-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2018 cho Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần kinh doanh hàng không chung Globaltrans Air.

2. Tên nước ngoài: Globaltrans Air Services Corporation

3. Tên doanh nghiệp viết tắt: Globaltrans Air

4. Địa điểm trụ sở chính: 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM, Việt Nam.

5. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

         Mã số doanh nghiệp: 0312839898

         Đăng ký lần đầu: Ngày 2 tháng 7 năm 2014

         Đăng ký thay đổi lần 4: Ngày 14 tháng 9 năm 2015.

6. Phạm vi kinh doanh chung vì mục đích thương mại:

a. Loại hình dịch vụ hàng không chung: Hoạt động hàng không chung vì mục đích thương mại.

b.Khu vực cung cấp dịch vụ hàng không chung: Quốc tế và nội địa.

7. Vốn điều lệ: Tổng số: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng): Không vốn nước ngoài.

8. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nguyễn Trường Giang  Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giấy phép này thay thế cho giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại số 01/2015/GP-BGTVT được Bộ GTVT cấp ngày 15/4/2015.

Globaltrans Air