“Gửi và đi”, dân trong ngõ mới chịu lên xe buýt

24/05/2017 08:09

Một lượng lớn người dân trong các ngõ, ngách sâu hun hút cả cây số có muốn đi xe buýt cũng rất khó...

.