Hà Nội: 589 tỷ đồng đặt hàng tưới, tiêu nước nông nghiệp

24/05/2018 08:00

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT ký hợp đồng với 5 doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội để thực hiện phương án đặt hàng...

hà nội: 589 tỷ đồng đặt hàng tưới, tiêu nước nông nghiệp

Ảnh minh họa

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT ký hợp đồng với 5 doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội để thực hiện phương án đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán kinh phí đối với hợp đồng đã ký... 

Với tổng kinh phí đặt hàng 589 tỷ đồng, 5 doanh nghiệp của thành phố có trách nhiệm duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước cho 321.99ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội; thực hiện đúng quy định ghi trong hợp đồng đặt hàng bảo đảm khối lượng, chất lượng, tiến độ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp…

L.V