Những chuyến xe nối đuôi nhau về trả khách và vội vàng đón lượt khách mới
Những chuyến xe nối đuôi nhau về trả khách và vội vàng đón lượt khách mới
Tạ Tôn - Khánh Linh