Hà Nội có thêm gần 18 nghìn chỗ ở cho sinh viên

21/08/2014 09:11

Ngay trong tháng 8/2014, phải đưa các đơn nguyên nhà ở cho SV thuê tại Khu đô thị Mỹ Đình II (7.400 chỗ ở), dự án Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (10.500 chỗ ở) vào sử dụng,

TIN LIÊN QUAN


 


Hiện, Hà Nội có sáu dự án nhà ở cho sinh viên gồm hai dự án Khu đô thị Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp và bốn dự án khác nằm trong khuôn viên các trường đại học. Các dự án được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ngân sách thành phố, nhưng đều chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

H.Q