Hà Nội đề xuất thí điểm xe buýt điện để giảm ô nhiễm môi trường

21/01/2021 12:15

UBND TP. Hà Nội vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt điện để giảm ô nhiễm môi trường.

hà nội đề xuất thí điểm xe buýt điện để giảm ô nhiễm môi trường

Mẫu xe buýt điện của Tập đoàn Vingroup với hệ thống công nghệ tiên tiến

UBND TP Hà Nội cho biết, Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần đã đăng ký vận hành 10 tuyến xe buýt bằng xe chạy điện trên địa bàn. Đơn vị này cũng cam kết đầu tư từ 150-200 phương tiện với hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại; đầu tư trung tâm quản lý và vận hành xe buýt thông minh, đề-pô và hệ thống trạm sạc pin tại các điểm đầu cuối, bãi đỗ xe ban đêm để đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống xe buýt điện.

Cùng đó, các đơn vị sẽ làm việc với Cục Đăng kiểm VN để bảo đảm các xe buýt điện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp các quy chuẩn quốc gia hiện hành của Việt Nam; các tuyến mở mới có điều kiện cơ sở hạ tầng để lắp đặt các trạm sạc pin cung cấp năng lượng.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND TP Hà Nội cho rằng, việc sử dụng xe buýt điện phù hợp với chủ trương của Trung ương và thành phố, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, bảo đảm các yêu cầu an sinh xã hội, phục vụ nhân dân.

"Tuy nhiên, theo quy định, loại hình xe buýt điện chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên chưa có cơ sở để tổ chức đấu thầu, đặt hàng theo đúng quy định, vì vậy cần được Chính phủ, các bộ, ngành xem xét tháo gỡ", UBNDTP Hà Nội thông tin, đồng thời kiến nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng cho phép tạm áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá như đối với xe buýt năng lượng sạch sử dụng khí CNG đang hoạt động trên địa bàn để thực hiện theo phương thức đặt hàng cung ứng dịch vụ đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần. UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đặt hàng tạm thời theo đơn giá tạm tính.

"Khi có định mức, đơn giá chính thức được phê duyệt sẽ điều chỉnh cho phù hợp và tiến hành công tác đấu thầu hoặc đặt hàng theo đúng quy định. Thời gian thí điểm dự kiến từ 9 đến 12 tháng kể từ ngày chính thức đưa dự án vào hoạt động thí điểm", văn bản của UBND TP Hà Nội nêu.

Lê Tươi