Hà Nội: Đổi tên Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông

26/12/2014 13:39

Để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giao thông trên địa bàn, TP Hà Nội vừa quyết định đổi tên "Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông"...

Bên cạnh giao Công an thành phố là đơn vị quản lý vận hành khai thác hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống camera và hệ thống các thiết bị ngoại vi khác, UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT Hà Nội là cơ quan quản lý Nhà nước về đặt hàng công tác duy tu, bảo trì hệ thống điều khiển giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

H.T