Hà Nội dự kiến thu hơn 3.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

20/04/2016 08:49

Kế hoạch này của Hà Nội tập trung đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

hà nội dự kiến thu hơn 3.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Ảnh: hanoimoi.com.vn

UBND TP. Hà Nội vừa có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến số tiền thu được khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Số tiền thu được này nhờ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5.000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý, có 49 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá năm 2016 với diện tích đất đấu giá 75,57ha; kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 2.150 tỷ đồng. Tương tự, với đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2), diện tích đấu giá 28,6ha, dự kiến thu 900 tỷ đồng.

Trong năm 2016, tổng diện tích đất nghiên cứu lập dự án là 310,09ha, trong đó diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng hơn 120ha; diện tích đã đấu giá đến hết năm 2015 là 45 ha; diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm 2016 là 75,57ha.

Để hoàn thành kế hoạch đấu giá này, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tất cả các dự án, kịp thời xử lý, đề xuất xử lý theo quy định; chủ trì cùng các chủ đầu tư các dự án, các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa ra bán đấu giá thì chỉ đạo hoàn thành thủ tục và đề xuất thời điểm đấu giá...

Đối với dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và dự án đang thực hiện dở dang do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã là chủ đầu tư, nếu có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc việc giao cho UBND cấp huyện là chủ đầu tư thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thì xem xét chuyển UBND cấp huyện là chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với các dự án điều chuyển, các dự án do UBND cấp huyện là chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã thực hiện dịch vụ công trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức việc bán đấu giá. 

Thiện Anh