Để bà con đi qua Hà Nội an toàn, không dừng lại dọc đường, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phân nhóm các địa phương bà con sẽ tới, rồi bố trí các tổ công tác dẫn đường đưa bà con ra khỏi địa bàn Hà Nội, bàn giao cho công an địa phương tiếp theo.
Để bà con đi qua Hà Nội an toàn, không dừng lại dọc đường, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phân nhóm các địa phương bà con sẽ tới, rồi bố trí các tổ công tác dẫn đường đưa bà con ra khỏi địa bàn Hà Nội, bàn giao cho công an địa phương tiếp theo.
Văn Huế