Sau 3 năm, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có tổng chiều dài 1,3km do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 350 tỷ đồng đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động.
Sau 3 năm, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có tổng chiều dài 1,3km do UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 350 tỷ đồng đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động.
Quốc Phương