Hà Nội kiến nghị lắp đèn tín hiệu tại hàng chục nút giao Vành đai 3

28/01/2021 18:18

Hà Nội còn hàng chục nút giao ở Vành đai 3 chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị ngoại vi kết nối về trung tâm...

hà nội kiến nghị lắp đèn tín hiệu tại hàng chục nút giao vành đai 3

Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông có khả năng tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lượng phương tiện trong từng thời điểm

Sở GTVT Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (giai đoạn 2).

Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, dự án cải tạo, nâng cấp trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (giai đoạn 1) do đã lắp đặt camera, thiết bị ngoại vi có kết nối về trung tâm tại 210 nút đèn giao thông; lắp đặt 430 camera để quan sát, xử lý vi phạm, đo đếm lưu lượng, phân tích tình trạng giao thông, sẵn sàng tích hợp và điều khiển giao thông hiện đại trong tương lai.

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội quản lý, đưa vào khai thác từ năm 2017. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, hiện còn 42 nút giao thông trên Vành đai 3 chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị ngoại vi và 222 nút giao thông chưa có thiết bị ngoại vi kết nối về trung tâm.

"Vấn đề này cũng đã được HĐND thành phố Hà Nội đưa vào Nghị quyết số 06 về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Thực hiện nhiệm vụ này, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, để phát huy hiệu quả dự án giai đoạn 1, việc đầu tư giai đoạn 2 phục vụ điều tiết giao thông linh hoạt và giảm thiểu ùn tắc là rất cần thiết", Sở GTVT Hà Nội kến nghị.

Lê Tươi