Hà Nội: "Lộ" nhiều bất cập trong khởi điểm đấu giá đất

25/03/2022 09:58

"Lộ" nhiều bất cập trong khởi điểm đấu giá đất, Hà Nội đề xuất tính giá bằng phương pháp nhân hệ số điều chỉnh.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2021, trên địa bàn thành phố đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại 1.708 dự án với diện tích 3,177 triệu m2.

Số tiền trúng đấu giá là hơn 59.423 tỷ đồng, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND TP Hà Nội nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới pháp luật về đất đai, đấu giá QSDĐ… Trong đó, còn có những nội dung chưa rõ ràng, chưa thống nhất, chồng chéo, thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong thực hiện.

Hà Nội:

Khu đất đấu giá huyện Đan Phượng bị phát hiện vi phạm đấu giá QSDĐ

Trong việc xác định giá đất đấu giá, UBND TP. Hà Nội cho rằng, các phương pháp xác định giá đất hiện nay tỏ ra không hiệu quả. Theo quy định pháp luật, việc xác định giá đất thực hiện theo 5 phương pháp: So sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất.

Chỉ mới thu được 50% tiền sử dụng đất

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, năm 2021, đã thực hiện đấu giá khoảng 10.880/12.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất 11.055 tỷ đồng/20.700 tỷ đồng, chỉ đạt 53,4% theo kế hoạch.

Tuy nhiên, khi giá chuyển nhượng QSDĐ không phản ánh đúng giá giao dịch thực tế, thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất thiếu chính xác, không tin cậy; nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng QSDĐ, việc điều chỉnh sự khác biệt giữa tài sản so sánh và tài sản thẩm định phụ thuộc vào kinh nghiệm của thẩm định viên về giá, nhiều chỉ tiêu tính toán chi phí phát triển chưa được hướng dẫn chi tiết…

Ngoài ra, đối tượng, điều kiện áp dụng phương pháp định giá chưa được quy định cụ thể, nhiều trường hợp một thửa đất nếu áp dụng hai phương pháp định giá đất khác nhau sẽ cho ra kết quả định giá khác nhau.

Trong quá trình xác định giá, còn có tình trạng các ý kiến của cơ quan thanh, kiểm tra (Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước) chưa thống nhất về phương pháp tính, các khái niệm, định mức, thông số tính toán dẫn tới phải tạm dừng để xin ý kiến cơ quan chuyên môn trung ương.

Từ những vướng mắc trên, UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ theo hướng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (K).

Đây là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Qua đó đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, đảm bảo công khai minh bạch; nhà đầu tư chủ động trong việc xác định giá đất, phương án kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyễn Hùng