Hà Nội rà soát thuế của đối tác Grab Taxi

11/12/2017 15:34

Cục thuế Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc nộp thuế của các doanh nghiệp hợp tác kinh doanh vận tải với Grab Taxi.

hà nội rà soát thuế của đối tác grab taxi

Cục thuế Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc nộp thuế của các doanh nghiệp hợp tác kinh doanh vận tải với Grab Taxi

Cục thuế Hà Nội vừa có văn bản gửi Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã danh sách 200 doanh nghiệp trên địa bàn có hợp tác kinh doanh vận tải với Công ty TNHH Grab Taxi.

Trên cơ sở danh sách này, Cục thuế TP Hà Nội đã yêu cầu các Chi cục kiểm tra việc xuất hóa đơn, rà soát, đôn đốc tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế (kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp) của các doanh nghiệp này đối với phần doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Grab Taxi.

Trước đó, Bộ Tài chính đối với Cục thuế Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh đã có hướng dẫn về thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi tại các địa bàn ngoài TP. HCM.

Theo đó, Công ty TNHH Grab Taxi khai và nộp thuế đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tổ chức kinh doanh vận tải khai, nộp thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp đối với phần doanh thu được từ chia. Còn cá nhân hợp tác kinh doanh vận tải với Grab Taxi thì nộp 3% thuế GTGT, 1,5% thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu nộp thuế. 

Việc khai và nộp thuế của các cá nhân sẽ do Công ty TNHH Grab Taxi và doanh nghiệp vận tải thực hiện.

Liên quan tới việc nộp thuế của Công ty TNHH UBER B.V Hà Lan, Bộ Tài chính vừa có văn bản bác khiếu nại của Uber về khoản truy thu 67 tỷ đồng.

Cục Thuế TP HCM đã xác định Công ty trách nhiệm hữu hạn Uber B.V Hà Lan có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thông qua việc điều hành cung cấp dịch vụ vận chuyển khách hàng qua các đối tác lái xe. Vì vậy, Bộ tài chính khẳng định, Uber có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu theo quy định.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tổng doanh thu của Uber các năm 2014, 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 2.776 tỷ đồng, số thuế Uber đã nộp thuế là 76,877 tỷ đồng. Tuy vậy, qua quá trình thanh tra, cơ quan thuế đã xử lý tăng thu gần 66,7 tỷ đồng mà Uber phải chịu trách nhiệm kê khai phần chia lại cho lái xe nhưng chưa thực hiện.

C.Sơn