Hà Nội: Thanh Trì đặt mục tiêu lên quận vào năm 2020

04/12/2018 19:04

Huyện Thanh Trì đang tập trung nguồn lực, phấn đấu sẽ hoàn thành kế hoạch lên quận vào năm 2020.

Hà Nội: Thanh Trì đặt mục tiêu lên quận vào năm 2020 1

Ông Đặng Đức Quỳnh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí

Thông tin trên được ông Đặng Đức Quỳnh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 4/12

Ông Quỳnh cho biết, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2020, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện để huyện phấn đấu phát triển thành quận vào năm 2020.

Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý hành chính thuộc huyện, đặc biệt là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp của huyện đạt 95,87%, lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa thông tin cấp huyện đạt tỷ lệ 100%.

Vào tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đến nay, huyện Thanh Trì đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 100%. Tổng vốn đã bố trí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2016 của huyện là 2.360 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người trong huyện năm 2016 đạt 35 triệu đồng/người/năm, năm 2017 là 38 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 phấn đấu đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Trước Thanh Trì, huyện Đông Anh cũng đã xây dựng đề án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch lên quận vào năm 2020.

Hoàng Dương