Hà Nội yêu cầu Uber, Grab báo cáo lượng xe tham gia thí điểm

17/10/2017 15:50

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu 9 doanh nghiệp, trong đó có Uber, Grab báo cáo số lượng xe tham gia thí điểm.

Hà Nội yêu cầu Uber, Grab báo cáo lượng xe tham gia thí điểm 1

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu 9 doanh nghiệp, trong đó có Uber, Grab báo cáo số lượng xe tham gia thí điểm

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng, gồm cả Grab và Uber trên địa bàn TP báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và đánh giá hiệu quả công tác thí điểm. Nội dung báo cáo bao gồm: danh sách phương tiện và lái xe, kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại từng đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải (Sở GTVT Hà Nội) Nguyễn Tuyển cho rằng đây là những yêu cầu bắt buộc. "Việc báo cáo số lượng xe tham gia thí điểm (xe hợp đồng) tức là báo cáo theo Thông tư 63. Trên cơ sở đấy chúng tôi tập hợp báo cáo để đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả công tác thí điểm...", ông Tuyển nói.

Theo Quyết định 24 của Bộ GTVT, hiện có 9 doanh nghiệp thí điểm hợp đồng điện tử ứng dụng công nghệ, gồm: Grab, V.car, Thành Công Car, S.car, Vic.car, Home.car, Uber, Mai Linh car, LB.Car.

Lê Tươi